PCB

1. PCB-designtjänst

Vi använder branschledande E-CAD-designverktyg som Altium Designer och KiCad för vår PCB-design. Vår PCB-design omfattar även 3D-modeller, vilket förenklar M-CAD-integrationen avsevärt. Detta garanterar våra kunder att vi levererar konstruktioner som inte bara är industristandard utan också möjliggör enkelt underhåll av designen.

1. Professionella PCB-designtjänster: Flerlagerskort, standardkort (rigid), flexibelt, standard-flexibelt.

2. Högfrekvens PCB-design inklusive differentiella signalpar, längdmatchning etc. och högkomplexa och högdensitets PCB-layoutkonstruktioner.

3. Kompetens i layout för blandade signaler (mixed signal), dvs analoga och digitala.

Vi levererar din design med prestanda, producerbarhet och kostnad i åtanke. Våra områden inom PCB-design och layouttjänster och vår expertis omfattar:

- Högfrekvens (HDMI, DDR)
- HDI (High Density Interconnect) med blinda och inbäddade vior
- BGA:er med terminalavstånd 0,4 mm och 0,5 mm
- Strömförsörjningskretsar
- RF
- Bluetooth
- Wi-Fi
- Lora
- Konstruktion med BGA- och QFN-montering med korta terminalavstånd (fine pitch)
- Flex och rigid-flex konstruktion
- Radiofrekvensdesign
- Stackade och förskjutna mikrovior
- Layoutvalidering genom DFM/DFA ingår

Icon

2. Design av hårdvara och FoU-tjänster

Vi tillhandahåller expertis inom analog och digital elektronik med bred kunskap och skickliga ingenjörer. Hårdvarudesign och utveckling börjar vanligtvis med en begäran från kunden.

Vårt ingenjörsföretag erbjuder både enkla och komplexa konstruktioner från idé till produktion. Vi bygger inbäddade system för moderna produkter, både konsument- och industriprodukter. Telekommunikation, konsumentelektronik, medicin, utbildning.

Vi börjar ofta vårt arbete med att undersöka om din produktidé är genomförbar. Efter att ha analyserat projektspecifikationen och alla ingående data kan våra tekniska specialister föreslå flera olika tillvägagångssätt för att designa och bygga din enhet. Under utvecklingen kan din produkt genomgå flera iterationer och granskningar för att uppnå det önskade resultatet. Med utgångspunkt från era krav och önskemål är vårt ingenjörsteam redo att tillhandahålla ett komplett utbud av designtjänster för hårdvaruprodukter.

HardWare Design
Image
Med denna tjänst erbjuder vi följande
- Slutförande av systemkrav
- Schemadesign i Altium
- Stycklista
- Layout av mönsterkort
- Analys av routing och design
- Generering av Gerberfiler och tillverkningsstöd

3. Tidseffektiv montering av prototypkort

Alp Electronix erbjuder snabb och prisvärd PCB-montering för tillverkare, ingenjörer och företag. Vi har ingen komplex och långsam byråkrati i företaget. Därför kan vi utföra prototyptjänsten mycket snabbt. Det kan ta 5-10 arbetsdagar.

Få ditt mönsterkort monterat på 10 dagar!

Vår kapacitet

Minsta komponentstorlek: 0201 (0402 rekommenderas)
60
Lödpasta: Blyfri SAC305.
Ja (experimentellt). Beroende på komponenter.
: Ja (manuell)
: Pick and Place
Rocket
Brain

4. Produktdesigntjänst

På vårt företag är vi stolta över att kunna omvandla dina innovativa idéer till funktionella produkter genom vår omfattande produktdesigntjänst. Vår process börjar med en grundlig utvärdering och utformning av ditt ursprungliga koncept, följt av skapande av konceptdesign. När vi är överens om konceptet, fortsätter vi med omfattande utveckling som omfattar alla aspekter av produktdesignprocessen, från hårdvara och PCB-layout till inbyggd mjukvara (firmware) och mekanisk design.

För att ytterligare förbättra vår service erbjuder vi även 3D-rendering, vilket gör det möjligt för våra kunder att visualisera produkten före produktion och eventuellt spara kostnader. Vårt engagemang för kvalitet och vår uppmärksamhet för detaljer under hela designprocessen garanterar att vi levererar produkter som inte bara uppfyller utan även överträffar våra kunders förväntningar.

  • Sign Up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.